LOGIN
HESLO
^^^

Technicko-hospodářské oddělení

Administrativní pracovník
  Eva Holejová
  Bc. Soňa Vodková
Pracovník
  Věra Klestilová
Vedoucí
Věra Klestilová
Tel.: +420 389033826
klestilova@nh.cas.cz
Adresa
Zámek 136, CZ-37333 Nové Hrady