LOGIN
HESLO
^^^

Řeha lab


Vědecký pracovník
  Mgr. David Řeha, PhD.
Doktorand
  Mgr. Saurabh Pandey
Vedoucí
Mgr. David Řeha, PhD.
Tel.: +420 389033801
Fax: +420 386361279
reha@nh.cas.cz
Adresa
Zámek 136, CZ-37333 Nové Hrady

Výzkum

Laboratoř se zabývá výzkumem biomolekulárních systémů pomocí vypočetních metod. Výzkum je změřen jednak na studium interakcí biomolekul (proteiny) s ligandy (léky) pomocí MD simulací, QM/MM výpočtů a molekularního dockování. Dále pak na studium funkčních procesů u širokého spektra proteinů, včetně membránových proteinů, pomocí MD simulací a také mechanismů enzymatických reakcí pomocí QM/MM výpočtů. Další oblastí výzkumu je studium přenosu náboje (charge transfer) u biomolekul (DNA, fotosyntetické proteiny) a výpočet spektroskopických konstant (IR, NMR, UV) pomocí QM metod kombinovaných s MD simulacemi. V neposlední řadě se laboratoř také zabývá vývojem a aplikací nových vypočetních metod (např. MM polarizace pro QM/MM výpočty).