LOGIN
HESLO
<<<

Vědecká rada CNSB

Vědecká rada Centra nanobiologie a strukturní biologie
 

Členové:

 
Prof. Jannette Carey, PhD., Chemistry Department, Princeton University

 

Prof. Dr. Norbert Mueller, ředitel ústavu organické chemie, Johannes Kepler University

 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, DrSc., Biologické Centrum AVČR v.v.i.

 

Prof. RNDr. Tomáš Polivka, PhD., prorektor za vědu Jíhočeské Univerzity v Č.B.

 

Prof. RNDr. František Vácha, PhD., děkan PřF Jíhočeské Univerzity v Č.B.

 

Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., Mikrobiologický Ústav AVČR v.v.i.

 

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Centrumu výzkumu globálni změny AVČR v.v.i.