LOGIN
HESLO
^^^

Skupina krystalogeneze a biomolekulární krystalografie

Vedoucí
Prof. Doc. Mgr. Ivana Kutá-Smatanová, PhD.
Tel.: +420 608106109
kuta@nh.cas.cz
Adresa
Zámek 136, CZ-373 33 Nové Hrady

Výzkum

Laboratoř krystalogeneze a biomolekulární krystalografie se zabývá strukturními studiemi membránových a ve vodě rozpustných makromolekulárních komplexů především s použitím metod rentgenové difrakce. Pomocí této metody se dají určit struktury proteinů na atomárním rozlišení. Poznání struktur proteinů je klíčové při zjišťování a popisu detailního mechanismu biologických procesů nebo vývoji terapeutik. V oddělení fungují 2 laboratoře MolBiol a Xtall. MolBiol je laboratoř molekulární biologie, ve které se izolují a purifikují zkoumané proteiny, které jsou následně zpracovávány v laboratoři Xtall, což je Laboratoř proteinové krystalizace a krystalografie. V této laboratoři se proteiny krystalizují s cílem připravit difraktující monokrystaly. Proteinové krystaly jsou následně měřeny na zdrojích synchrotronového záření a difrakční data softwarově zpracována v naší laboratoři. Ve finále jsou popsány struktury proteinů a zahájeny molekulárně modelovací studie. V laboratoři se dále vyvíjí a testují alternativní a pokročilé krystalizačních techniky.

Laboratoř krystalogeneze a biomolekulární krystalografie úzce spolupracuje s partnerskými laboratořemi doma i v zahraničí (Prof. Rolf Hilgenfeld and Dr. Jeroen Mesters from Institute of Biochemistry, University of Luebeck, Luebeck, Germany; Prof. Juan Manulel Garcia-Ruiz, Dr. Jose A. Gavira-Gallardo and Dr. Estela Pineda Molina from Laboratorio de Estudios Cristalografico (LEC), Granada, Spain; Assoc. Prof. Jannette Carey from Department of Chemistry, Princeton University, NJ, USA; Assoc. Prof. Rita Grandori from University Milano-Bicocca, Milano, Italy; Assoc. Prof. Jiri Damborsky from Loschmidt Laboratories, MU Brno, Czech Republic; Dr. Pavlina Rezacova from IOCB & IMG AS CR, Prague, Czech Republic; Dr. Ladislav Bumba from MBI AS CR, Prague, Czech Republic)

Oddělení krystalogeneze a biomolekulární krystalografie v rámci výuky předmětu Biokrystalizační metody (253 na PřF a KRK na ÚFB), který na JU zavedla vedoucí oddělení v roce 2001, od r.2004 každé dva roky organizuje mezinárodní kurz pod záštitou Federace Evropských Biochemických Společností (FEBS, www.febs.org) s názvem FEBS praktický kurz “Advanced methods in macromolecular crystallization”.

Vybavení