LOGIN
HESLO
<<<

Odborný asistent (postdoc) I.

Laboratoř pokročilé optické mikroskopie MBÚ v Nových Hradechnabízí místo odborného asistenta (postdoc).
Laboratoř pokročilé optické mikroskopie MBÚ v Nových Hradechnabízí místo odborného asistenta (postdoc). Hlavními oblastmi pracovní náplně budou superresoluční polarizační mikroskopie a pokročilá ramanovská mikroskopie (stimulated Raman scattering – SRS). Očekává se dokončení/vyladění příslušných optických systémů a jejich využívání k pozorování molekulárních procesů v živých buňkách. Laboratoř disponuje rozsáhlým špičkovým (často i unikátním) přístrojovým vybavením a multidisciplinárními zkušenostmi. Úspěšný kandidát musí mít zkušenosti s prací s optickým vybavením a dobrou znalost anglického jazyka. Za výhodu budou považovány předchozí zkušenosti s prací s elektronikou, s počítačovým programováním, s počítačovým zpracováním obrazu, ale i s prací s tkáňovými kulturami. Pozice je financována mezinárodním grantem ve spolupráci s pracovišti z Rakouska a je dobře finančně ohodnocena. Lze očekávat publikace ve špičkových vědeckých časopisech. Nástup po dohodě, ideálně v počátečních měsících roku 2018.