Partners

                                  

                   

University of South Bohemia in České Budějovice      

Faculty of Science, USB České Budějovice

Institute of Microbiology of the CAS, v.v.i.                        


                   

Comenius University in Bratislava                                             

University of Miskolc                                                                   

University of Warsaw